Privacyverklaring

Privacyverklaring Groene Helden Academie

De Groene Helden Academie vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden bij ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder leggen we uit hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website, gerelateerde websites en onze diensten. Met deze privacyverklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 22 maart 2022


Als je gebruik maakt van onze website en onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Wij kunnen deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke dingen veranderen in de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, zullen wij jou eerst informeren en waar nodig, opnieuw om toestemming vragen.


Contactgegevens

Groene Helden Academie is gevestigd aan de Tuin van Malina 55 te Heerhugowaard en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82817944. Voor privacy gerelateerde zaken kan je contact met ons opnemen via info@groeneheldenacademie.nl.  


Betrokkenen

Wij verwerken de persoonsgegevens van websitebezoekers, betalende en niet betalende klanten, leveranciers, samenwerkingspartners en zakelijke relaties. We krijgen de gegevens in principe rechtstreeks van jou. Soms ontvangen wij je gegevens van anderen, bijvoorbeeld als iemand jou een dienst van ons cadeau geeft.


Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Wij zullen alle zakelijke gegevens net zo zorgvuldig en veilig verzamelen en gebruiken als wij dat verplicht zijn bij jouw persoonsgegevens.


Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van websitebezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of onze websitebezoekers ouder dan 16 zijn. Als je vermoedt dat wij persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar verwerken zonder toestemming, stuur dan een bericht naar info@groeneheldenacademie.nl, zodat we de informatie kunnen verwijderen als we deze niet rechtmatig verwerken.

  

Website 


Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze website, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in reacties of door het invullen van een formulier op onze website 

Doelen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact opnemen of iets doen overeenkomstig het ingevulde formulier (gerechtvaardigd belang)
 • Afhandelen van jouw vraag of verzoek (gerechtvaardigd belang)
 • Het plaatsen van jouw reactie op onze website (toestemming)


Gerechtvaardigd belang

 • Indien jij ons benadert met een vraag of verzoek, dan hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren en je vraag of verzoek af te kunnen handelen.

Bewaartermijn

 • Wij zullen je gegevens alleen gebruiken ter afhandeling van je vraag of verzoek. Indien je contact hebt opgenomen via onze website bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk gezien het door jou ingevulde formulier. Afhankelijk van je vraag of verzoek zal deze al dan niet gearchiveerd worden. Ons archief bewaren we ten minste 5 jaar.
 • Wanneer je een reactie achterlaat op de website van de Groene Helden Academie dan wordt die reactie en de metadata van die reactie bewaard zolang de toestemming niet wordt ingetrokken en de website live is. Op deze manier kan de Groene Helden Academie vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat ze gemodereerd moeten worden.

Toestemming

 • Indien wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, dan kan je deze altijd intrekken door te mailen naar info@groeneheldenacademie.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk afhandelen.

Dienstverlening


Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze betaalde of niet betaalde dienstverlening (o.a. e-book, online programma, webinar, challenge) dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze dienstverlening, in correspondentie en telefonisch

  Doelen

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uitvoeren van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst (overeenkomst)
  • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (overeenkomst)
  • Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen (wettelijke plicht)
  • Het informeren over nieuwe diensten en producten (gerechtvaardigd belang)
  • Afhandelen van de betaling (overeenkomst)
  • Aanmaken van een account (overeenkomst)
  • Het registreren van web activiteit als je gebruik maakt van onze academie op www.groeneheldentraining.nl om de kwaliteit van de academie te verbeteren (gerechtvaardigd belang).

  Bewaartermijn

  • Indien sprake is van betaalde dienstverlening bewaren wij jouw gegevens voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst en gedurende vijf jaar daarna. Gegevens die wij nodig hebben voor onze wettelijke administratieplicht, zoals offertes en facturen, bewaren wij zeven jaar.
  • Indien je bij ons een onbetaalde dienst afneemt (e-book, webinar, challenge) bewaren wij jouw gegevens zolang jij de toestemming om informatie over nieuwe diensten en producten te ontvangen niet intrekt (bijv. door uit te schrijven van de mailinglist via de link onderaan elke e-mail).

  Gerechtvaardigd belang

  Indien je gebruik maakt van onze dienstverlening, kunnen wij jou benaderen voor nieuwe diensten of producten, indien dat past bij de aard van de afgenomen dienstverlening. Wij willen je graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wellicht dat onze nieuwe dienstverlening beter bij jou past dan wat je reeds van ons afneemt. Om die reden informeren wij jou over nieuwe diensten en producten.

  Indien je liever niet wilt dat wij je informeren over nieuwe diensten en producten, kan je dat bij ons aangeven door te mailen naar info@groeneheldenacademie.nl of je uitschrijven voor de mailinglist middels de afmeldlink onderaan elke e-mail.


  Toestemming

  Indien wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, dan kan je deze altijd intrekken door te mailen naar info@groeneheldenacademie.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk afhandelen.


  Testimonials 


  Persoonsgegevens

  Wanneer je een testimonial achterlaat, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt

  Doelen

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het gebruiken van jouw testimonial op onze websites en op social media (toestemming)

  Bewaartermijn

  Wij bewaren jouw gegevens zolang jij je toestemming niet intrekt. Het is goed je te realiseren dat bij het gebruik van je testimonial op social media het niet altijd mogelijk is om je testimonial volledig te verwijderen door het delen en liken van je testimonial door anderen. Om deze reden zullen we zeer terughoudend omgaan met het plaatsen van testimonials op social media onder vermelding van je naam en bedrijfsgegevens. Waar nodig of wenselijk nemen we van te voren contact met je op.


  Toestemming

  Indien wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, dan kan je deze altijd intrekken door te mailen naar info@groeneheldenacademie.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk afhandelen.


  Nieuwsbrief


  Persoonsgegevens

  Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan kunnen we de volgende gegevens van je verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

  Doelen

  Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief (toestemming)

  Bewaartermijn

  Wij bewaren je gegevens zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen.


  Toestemming

  Indien wij jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, dan kan je deze altijd intrekken door te mailen naar info@groeneheldenacademie.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk afhandelen.


  Geautomatiseerde besluitvorming

  Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hier om besluiten die door een computer of geautomatiseerde systemen worden genomen zonder dat een mens daarbij betrokken is.


  Jouw rechten

  Je hebt het recht op inzage in jouw gegevens, het recht op aanpassing indien je gegevens onjuist zijn, het recht op verwijdering van je gegevens, het recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.


  Indien je gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kan je je verzoek naar ons mailen via info@groeneheldenacademie.nl. Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. We zullen altijd tijdig reageren. Mocht je niet tevreden zijn met de afhandeling van jouw verzoek, dan kan je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


  Delen met anderen

  We zullen jouw gegevens niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

  Wij maken gebruik van meerdere verwerkers. Wij hebben met al onze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Indien wij gegevens delen met een andere partij dan een verwerker, sluiten wij waar nodig, een overeenkomst met betrekking tot het delen van gegevens.


  Op dit moment kunnen wij jouw gegevens delen met de volgende partijen:


  • Mailblue (e-mailmarketingprogramma) - verwerker
  • Vimexx (websitehosting en e-mailprovider) – verwerker
  • Google Analytics - verwerker

  Wij verkopen jouw gegevens niet aan andere partijen.


  Doorgifte van persoonsgegevens

  Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die jouw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken, dan nemen wij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van ons vereist. In dat geval werken we samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zullen we de standaardcontractbepalingen implementeren (krachtens het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende standaardcontractuele bepalingen).


  Social media

  Op onze websites is het mogelijk om via 'like en share' knoppen artikelen te delen met anderen via jouw social media account. Wij krijgen geen toegang tot jouw social media account, en hebben geen invloed op hoe zij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed te lezen zodat je weet hoe jouw gegevens door deze partijen worden gebruikt en hoe jij jouw instellingen kan aanpassen.


  Cookies

  Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan onze website op jouw computer, tablet of smartphone kan worden opgeslagen.

  In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Je kunt je afmelden voor cookies door je  internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen, al dan niet automatisch.


  Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

  • Waar mogelijk proberen wij alleen gebruik te maken van functionele cookies of de door de AP toegestane wijze van het plaatsen van analytische cookies. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen. We informeren je er wel over.
  • Het gebruik van dienstverlening van andere partijen brengt echter ook soms het plaatsen van cookies en het delen van data met zich mee zonder dat wij daar een keuzemogelijkheid hebben. Wij zullen altijd de meest privacyvriendelijke optie aanzetten die mogelijk is.
  • Omdat het plaatsen van affiliate links onze inkomstenbron is, plaatsen we hiervoor cookies. Dit zijn functionele cookies en worden alleen gebruikt om onze partner te laten weten dat klanten naar aanleiding van een link op onze website een aankoop hebben gedaan. 
  • Wij hebben ‘like buttons’ van Facebook, LinkedIn, Instagram en Pinterest op onze website geplaatst. Deze partijen kunnen derde-cookies plaatsen via deze buttons. Wij hebben hier verder geen invloed op. Wij verwijzen je naar de privacy-verklaringen van deze partijen. Waar mogelijk hebben wij gekozen voor de meest privacyvriendelijke instelling.
  • Wij embedden video’s van YouTube op onze website en in onze academie. Zodra je klikt op afspelen, kan YouTube via een derde-cookie gegevens van jou verzamelen. Dit is de meest privacyvriendelijke instelling die mogelijk is en die wij hebben ingesteld.

  Google Analytics

  Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan onze websites en dienstverlening verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van Google Analytics.

  Wij hebben Google Analytics ingesteld op geanonimiseerde gegevens conform het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.


  Beveiliging

  We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

  • Gebruik van sterke wachtwoorden en waar mogelijk het gebruik van een tweede factor
  • Op onze website maken we gebruik van een beveiligingscertificaat, te herkennen aan het slotje in de adresbalk
  • Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard van de gegevens
  • Regelmatig installeren van updates op website, computers en dergelijke

  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@groeneheldenacademie.nl